Thuyền RIB sợi thủy tinh

I.Định nghĩa

Fiberglass RIB đề cập đến một loại thuyền bơm hơi cứng, có thân tàu được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh.

II.Catalogue

Sợi thủy tinh RIB 230
Sợi thủy tinh RIB 250
Sợi thủy tinh RIB 270
Sợi thủy tinh RIB 300
Sợi thủy tinh RIB 330
Sợi thủy tinh RIB 340
Sợi thủy tinh RIB 350
Sợi thủy tinh RIB 360
Sợi thủy tinh RIB 370
Sợi thủy tinh RIB 390
Sợi thủy tinh RIB 430
Sợi thủy tinh RIB 480
Sợi thủy tinh RIB 520
Sợi thủy tinh RIB 550
Sợi thủy tinh RIB 580
Sợi thủy tinh RIB 680
Sợi thủy tinh RIB 700
Sợi thủy tinh RIB 760